عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان)

چکیده مقاله

   تحقیق در حوزه مشارکت سیاسی به‌ویژه در بین اقشار تحصیل‌کرده جامعه، با توجه به اهمیت این مورد در زمینه مسائل ملی، از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. هر نوع فعالیت سیاسی داوطلبانه در رابطه با احراز، انتخاب کردن و انتخاب شدن برای پست­های سیاسی جامعه، اثرگذاری در شکل­گیری سیاست‌ها و برنامه­های عمومی و در نهادها و نظام سیاسی جامعه را مشارکت سیاسی گویند. هدف تحقیق بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی­سینا می­باشد. روش تحقيق پيمايشي بوده و جهت گرد­آوري اطلاعات از تكنيك پرسشنامه استفاده‌شده است، جامعه آماري شامل كليه دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا که 8177 است می­باشد. حجم نمونه با توجه به فرمول كوكران 367 نفر انتخاب شده است و شیوه نمونه­گيري به روش نمونه­گیری تصادفی ساده می­باشد. داده­ها با کمک نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. از آزمون آماری رگرسیون و t-test و آزمون f برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده‌شده است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که بین متغیرهای مستقل (جامعه‌پذیری سیاسی، اعتماد سیاسی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، جنسیت، قومیت و محل سکونت) و متغیر وابسته، رابطه معناداری وجود دارد، یعنی این عوامل بر مشارکت سیاسی تأثیر می­گذارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مرتضی محمود زاده؛محسن شکری؛حجت علی¬زاده¬گان؛ ۱۳۹۵، عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان)، سومین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13577-Factors-Affecting-Political-Participation-(Case-Study-of-Students-at-Bu-Ali-Sina-University-in-Hamedan)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مرتضی محمود زاده؛محسن شکری؛حجت علی¬زاده¬گان؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل