ارزیابی شاخص های  تاثیر گذار طراحی داخلی بر میزان عملکرد کارکنان بخش ادارای  )نمونه موردی: دانشگاه بوعلی سینا همدان(

چکیده مقاله

بدیهی است که شرایط بد محیط کار،نه تنها بازده بلکه رضایت،نارضایتی و میزان استرس را تحت تاثیر قرار می دهد.امروزه ثابت شده است که شرایط محیط کار از جمله میزان روشنایی،سروصدا،رنگ و...همه بر عملکرد فرد اثر دارند. تحقیقات و بررسی های روانشناختی حاکی از آن است که شرایط فیزیکی محیط کار بر افزایش عملکزد کارکنان سازمان اثرات زیادی دارد.کارکنان اداری بیش از 3/1 درصد وقت خود را در ادارات سپری می کنند جایی که فرد پر انرژی ترین اوقات بیداری خود را در آن می گذراند.لذا کیفیت فضای اداری در بلند مدت ،تاثیری بیش از آنچه در نگاه اول به ذهن انسان می رسدبر زندگی کارکنان دارد.پژوهش حاضر در صدد است تا عملکرد شغلی کارمندان  را در فضای اداری بررسی کند.در واقع هدف تعین نامفهوم  بین عملکرد کارکنان و محیط فیزیکی کارشان است.حاصل مطالعات انجام شده رسیدن به الگویی 4فاکتوری بود که بر عملکرد کاری کارکنان تاثیر گذار بود.روش تحقیق در این پژوهش،کمی و رویه علمی آن استفاده از پرسشنامه و تحلیل آماری است .داده ها با استفاده از نرم افزار spss تحلیل گردید،تحلیل آماری داده ها،وجود ارتباط بین عوامل موثر بر طراحی داخلی بر عملکرد شغلی کارمندان را مورد تایید قرار می دهد. به بیان دیگر،نتایج حاصل از پیمایش ،بیانگر آن است  که طراحی محیط اساسا تاثیر قابل توجهی بر عملکرد کارکنان دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

امیر سلیمی؛سید مهدی حسینی؛وحید علی پور؛ ۱۳۹۴، ارزیابی شاخص های تاثیر گذار طراحی داخلی بر میزان عملکرد کارکنان بخش ادارای )نمونه موردی: دانشگاه بوعلی سینا همدان(، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم و تکنولوژی و مهندسی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10877-Evaluation-of-Effective-Indicators-of-Interior-Design-on-the-Performance-of-Employees-in-the-Administration-Department-(Case-Study:-Bu-Ali-Sina-University,-Hamedan)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( امیر سلیمی؛سید مهدی حسینی؛وحید علی پور؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل