بررسی تاثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه

چکیده مقاله

در عصر حاضر، رشد اقتصادي از جمله اهدافی اصلی است که هر اقتصاد پویایی آن را دنبال می کند و دلیل این امر نیز دسـتیابی بـه منافع و مزایاي فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد از طرف دیگر فساد مالی در كشورهای درحال توسعه، به عنوان یكی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حركت چرخ توسعه جامعه ایجاد می كند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه میباشد. بدین منظور با استفاده از داده های سالانه کشور های منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی ۲۰۱۵-۲۰۰۵ میلادی با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی به بررسی اهداف تحقیق پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان میدهد که شاخص فساد مالی بر رشد اقتصادی اثر منفی و معناداری دارد و همچنین متغیر درجه آزادی تجاری بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عرفان معماریان1؛عاطفه یزدانی ورزی2؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه، سومین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13620-Investigating-the-Impact-of-Financial-Corruption-on-Economic-Growth-in-Selected-Developing-Countries

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عرفان معماریان1؛عاطفه یزدانی ورزی2؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل