بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد در شرکت صادراتی فرش مشهد

چکیده مقاله

امروزه در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی ، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی ، به زندگی فرد ، معنی و مفهوم می بخشد و زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می کند . اين تحقيق با هدف تعیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد در شرکت صادراتی فرش مشهد انجام گرفت. روش تحقيق به كار برده شده در اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ گردآوري داده ها توصيفي- تحليلي به روش پيمايشي مي باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شرکت صادراتی فرش مشهد می باشد که تعدادشان 300 نفر و حجم نمونه توسط فرمول کوکران تعیین گردید که شامل 169 نفر از کارکنان می باشند. به منظور گردآوري داده هاي مورد نياز پرسشنامه اي طراحي گرديد و پس از بررسي روايي و پايايي آن، بين افراد نمونه توزيع و جمع آوري گرديد. نتايج تحقيق حاكي از اين است كه سرمایه اجتماعی بر تعهد در شرکت صادراتی فرش مشهد تاثیر دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رضا شجاعی رئیسی؛منصوره علیقلی؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد در شرکت صادراتی فرش مشهد، دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13722-Investigating-the-Impact-of-Social-Capital-on-Commitment-in-the-Export-Company-of-Mashhad-Carpet

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رضا شجاعی رئیسی؛منصوره علیقلی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل