تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها

چکیده مقاله

برخلاف مطالعات قبلی که تأثیر مستقیم مسئولیت اجتماعی شرکت ها قابل مشاهده کارکنان را بر روی تعهد سازمانی مؤثر
بررسی می کردند، این مقاله رابطه میانجی گری بین اعتماد سازمانی و هویت سازمانی را بررسی میکند. تبادل اجتماعی و
تئوری هویت اجتماعی اساسی را برای پیش بینی هایی تشکیل میدهند که نتایج اصلی ابتکارات مسئولیت پذیری اجتماعی
شرکت ها اعتماد سازمانی و هویت سازمانی هستند، که آنها هم به نوبه خود بر روی تعهد سازمانی مؤثر تأثیر می گذارند.
آزمایش این مدل تحقیقاتی بر مبنای داده های جمع آوری شده از 873 کارمند شرکت های داخلی و چند-ملیتی در جنوب
آسیا، و همچنین مدلسازی معادله ساختاری برای آزمایش روابط مبنایی است. هم اعتماد سازمانی و هم هویت سازمانی واسطی
برای رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها - تعهد سازمانی مؤثر هستند. البته مکانیزم هویت از لحاظ ایجاد تعهد
سازمانی مؤثر نسبت به مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها ، قوی تر از مکانیزم اعتماد است. از چهار مؤلفه مسئولیت پذیری
اجتماعی شرکت ها ، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها مربوط به کارکنان عامل پیش بین قوی تری از اعتماد کارکنان،
هویت، و تعهد سازمانی مؤثر است ، و پس از آن مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها مربوط به جامعه قوی است، درحالیکه
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها مربوط به جامعه و کارکنان بیشتر با تبادل اجتماعی مرتبط هستند، و مسئولیت پذیری
اجتماعی شرکت ها مربوط به مصرف کنندگان بیشتر با فرآیند هویت اجتماعی مرتبط است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2535-The-impact-of-corporate-social-responsibility

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل