مقایسه سبک زندگی و شادکامی همسران شاهد با همسران غیر شاهد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به‌منظور مقایسه سبک زندگی و شادکامی همسران شاهد با همسران غیر شاهد صورت گرفت روشتحقیق علی مقایسه‌ایبود و جامعه آماری را کلیه همسران شهید (همسران شهید دوران جنگ وهمسران شهدای غدیر) شهرستان زرند به تعداد 140 نفر وهمسران غیر شاهد از افرادی که به بنیادشهیدوامور ایثار گران این شهر مراجعه می‌کردند؛ تشکیل می‌داد از جامعه همسران شاهد تعداد 60 نفر بر اساس جدول مورگان با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و به همین تعداد از زنان عادیمراجعه‌کننده به بنیاد به‌صورتنمونه‌گیریدر دسترس انتخاب گردیدند. جهت جمع‌آوریداده‌ها از پرسشنامه‌های سبک زندگی (lsa) لعلی و همکاران و شادکامی آکسفورد آرگایل ولو (1989) استفاده شد.تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد بین سبک زندگی ونیز شادکامی همسران شاهد و غیر شاهد تفاوت معنی‌داریوجود ندارد با بررسی مؤلفه‌های سبک زندگی در دو گروه موردمطالعه مشخص شد کهبیشترین تفاوت به ترتیب مربوط به ورزش وتندرستی ؛ وضعیت روان شناختی و سلامت محیطی ؛سلامت جسمانی است،  در سایر مؤلفه‌های سبک زندگی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زینب جوانمرد؛سعیده ایثار؛هادی تهامی زرندی؛محمدرضا عربزاده؛اعظم وزیری نسب؛فاطمه خسروی زرندی؛ ۱۳۹۵، مقایسه سبک زندگی و شادکامی همسران شاهد با همسران غیر شاهد، دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13725-Comparison-of-lifestyle-and-happiness-of-control-wives-with-non-control-wives

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زینب جوانمرد؛سعیده ایثار؛هادی تهامی زرندی؛محمدرضا عربزاده؛اعظم وزیری نسب؛فاطمه خسروی زرندی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل