بررسی مقایسهای ویژگی های شخصیتی و رضایتمندی زناشویی در همسران بیماران قلبی با همسران افراد سالم شهر مشهد در سال

چکیده مقاله

امروزه نسبت به نسل های گذشته رسوم ازدواج ، به طور قابل توجهی تغییر کرده است . ازدواج شامل وظایف و نقش هایی است که به لحاظ
فرهنگی برای هر عضو زوج ، تعریف و توصیف می شود. در زمان های گذشته قواعد ازدواج و وظایف و نقش ها به میزان زیادی به نقش های
جنسی 1 وابسته بود. در قرن بیستم نقش های سنتی مردان شامل شوهر، پدر ، نان آور خانه ، فعال جنسی ، برنامه ریز مالی و تعمیرات خانگی
بود. نقش های سنتی زن در همان زمان شامل همسر ، مادر ، مراقبت کننده خانه ، منفعل جنسی ، مراقبت کننده از فرزندان و خدمت گذار
.) خانه بود

هدف:بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و رضایتمندی زناشویی در همسران بیماران قلبی با همسران افراد سالم شهر مشهد در سال 99
می باشد.
روش ها: در این تحقیق از روش تصادفی استفاده شده و همچنین پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ و پرسشنامه شخصیتی نئو مورد
استفاده قرار گرفت و همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به سطوح متغیرهای وابسته برای مقایسه دو گروه در خرده مقیاس
های شخصیت از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره) manova ( و t گروه های مستقل استفاده شد.
نتایج: نتایج به این صورت بود که بین ویژگی های شخصیتی دو گروه همسران افراد مبتلا به بیماری قلبی و همسران افراد سالم تفاوت
معناداری وجود ندارد و هم چنین به این نتیجه رسیدیم که بین رضایت مندی زناشویی دو گروه همسران افراد مبتلا به بیماری قلبی و همسران
افراد سالم نیز تفاوت معناداری وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

الهه جاقوری ؛مرضیه سرگلی شاه خاصه؛مصطفی راد ؛اعظم حبشی زاده؛ ۱۳۹۳، بررسی مقایسهای ویژگی های شخصیتی و رضایتمندی زناشویی در همسران بیماران قلبی با همسران افراد سالم شهر مشهد در سال، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5106-Comparison-of-personality-characteristics-and-marital-satisfaction-of-wives-with-husbands-heart-patients-and-healthy-people-in-Mashhad

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(الهه جاقوری ؛مرضیه سرگلی شاه خاصه؛مصطفی راد ؛اعظم حبشی زاده؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل