مقایسه سرسختی روانی ، الگوی رفتاری تیپ A و تیپ شخصیتی D در بیماران سرطانی و قلبی و افراد عادی شهر ارومیه

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه سرسختی روانی، الگوی رفتاری تیپ A و تیپ شخصیتی D در بیماران سرطانی و
قلبی و افراد عادی شهر ارومیه انجام شد. پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مقایسهای است روش نمونه گیری، تصادفی ساده
بوده است.در این تحقیق از افراد ساکن شهر ارومیه اعم از خانه دار، کارمند، دانشجو و... به تعداد 033 نفر ) 033 نفر افراد
سرطانی در دسترس، 033 نفر افراد سالم به صورت انتخاب تصادفی ساده و 033 نفر افراد با مشکل قلبی به صورت در
دسترس( انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تیپ شخصیت A و تیپ شخصیت D و پرسشنامه سرسختی روانی
بودند. نتایج تحقیق نشان داد بین تیپ شخصیتی D در افراد مبتلا به سرطان، قلبی و افراد سالم تفاوت وجود دارد. همچنین
بین سرسختی روانی در افراد مبتلا به سرطان، مشکل قلبی و افراد سالم تفاوت وجود دارد و بین سنخ شخصیتی الف در افراد
مبتلا به سرطان، مشکل قلبی و افراد سالم تفاوت وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پژمان عباسپور؛احمداسمعیلی؛ ۱۳۹۳، مقایسه سرسختی روانی ، الگوی رفتاری تیپ A و تیپ شخصیتی D در بیماران سرطانی و قلبی و افراد عادی شهر ارومیه، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7280-Compare-mental-tenacity,-type-A-behavior-pattern-and-type-D-personality-in-cancer-and-heart-disease-and-normal-individuals-in-Orumiyeh

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پژمان عباسپور؛احمداسمعیلی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل