مقایسه نیمرخ شخصیتی بیماران مبتلا به سرطان سینه و همتایان عادی

چکیده مقاله

سرطان سینه یکی از سرطانهای شایع در بین زنان است .سرطان سینه مهمترین عامل نگران کننده سلامتی در زنان است که سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنها را به مخاطره می اندازد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ شخصیتی در بیماران مبتلا به سرطان سینه و همتایان عادی انجام شد. این پژوهش از نوع على مقایسه ای بود. جامعه پژوهشی شامل کلیه بیماران مبتلا به سرطان سینه مراجعه  بود. افراد نمونه به صورت تصادفی 93-94کننده به بیمارستان امام خمینی شهرستان ارومیه در سال N (انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه صفات شخصیتی ) استفاده شد. داده های EO جمع آوری شده با برنامه  انجام شد. بین دو گروه آزمودنی ها در ویژگی های 19 نسخه SPSS شخصیتی تفاوت معناداری مشاهده شد ( . یعنی افراد مبتلا به سرطان سینه بیشتر ویژگی های P<./.1) روان رنجوری را دارا بودند. در صورتی که افراد عادی در برون گرایی، گشودگی به تجربه، موافق بودن و باوجدان بودن نمره بیشتری کسب کردند. در نتیجه گیری می توان گفت بیماران مبتلا به سرطان از ویژگی های شخصیتی نابهنجاری برخوردارند که پیشنهاد می گردد در این زمینه برای بیماران فوق درمان های روانشناختی بکار گرفته شود. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا اسلامی ؛دکتر منصور بیرامی ؛ ۱۳۹۴، مقایسه نیمرخ شخصیتی بیماران مبتلا به سرطان سینه و همتایان عادی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2328-Compare-the-personality-profile-of-patients-with-breast-cancer-and-normal-counterparts

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا اسلامی ؛دکتر منصور بیرامی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل