مقایسه ویژگی های شخصیتی، تاب آوری و خودبازداری  در بیماران زن مبتلا به ام اس با زنان عادی

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی، تاب آوری و خودبازداری در بیماران زن مبتلا به ام اس با زنان عادی و از نوع مقایسه ای پس رویدادی می باشد. به این سبب پرسشنامه های شخصیت نئو توسط مککری و کوستا در سال 5892، تاب آوری کونور دیویدسون) 5002( و خودبازداری وینبرگر  )5880( در بین بیماران ام اس و همراهان سالم پخش گردید. جامعه آماری زنان مبتلا به بیماری ام اس و زنان عادی در استان تهران می باشند. تعداد نمونه 560 نفر می باشد که به دلیل مقایسه ای بودن پژوهش تعداد افراد در گروه ها همتا سازی می شوند، بدین روش که 90 زن مبتلا به ام اس، و 90 زن عادی به پرسشنامه ها پاسخ خواهند داد. روش نمونه گیری برای بیماران نمونه گیری در دسترس و برای گروه همتا هدفمند می باشد. در بخش آماری به سبب ناپارامتریک بودن مطلق داده ها برای فرضیه اصلی از آزمون آماری کروسکال والیس و برای فرضیه های فرعی از آزمون آماری من ویتنی در در خرده مقیاس پارامتریک از آزمون آماری T استودنت برای نمونه های مستقل استفاده شد. یافته ها نشان دادند که با اطمینان 82% می توان گفت بیماری ام اس بر ویژگی های شخصیتی انسان تأثیرگذار است. میزان ویژگی های شخصیتی و خودبازداری در بیماران زن مبتلا به ام اس بیشتر از بیماران سالم بوده و میزان تاب آوری در زنان سالم بیشتر از بیماران زن مبتلا به ام اس است. میزان روان رنجورخویی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری در بیماران ام اس بیشتر از افراد سالم بوده و میزان برون گرایی درافراد سالم بیشتر از بیماران ام اس می باشد. میزان اعتماد در بیماران ام اس بیشتر از افراد سالم بوده و میزان پذیرش، کنترل و معنویت درافراد سالم بیشتر از بیماران ام اس می باشد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فهیمه کجوری ؛طاهره حمزه پور حقیقی ؛ ۱۳۹۴، مقایسه ویژگی های شخصیتی، تاب آوری و خودبازداری در بیماران زن مبتلا به ام اس با زنان عادی، کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11610-Comparison-of-personality-traits,-resiliency-and-self-restraint-in-MS-patients-with-normal-women

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فهیمه کجوری ؛طاهره حمزه پور حقیقی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل