مقایسه مسئولیت پذیری، بهزیستی روانشناختی

چکیده مقاله

چکیده  بهزیستی روان شناختی و تاییدخویشتن در زنان متقاضی طلاق و ، هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه مسئولیت پذیری      زن متقاضی طلاق و 053  نمونه ( 033 زنان عادی شهرستان شوش بود . به این منظور به روش نمونه گیری در دسترس    ،  بهزیستی روان شناختی ریف ، زن عادی ) انتخاب شدند  .ابزار گردآوری داده ها شامل مسئولیت پذیری کالیفرنیا 053 تاییدخویشتن اسپنسر . ا . راتوس  بود  .برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد .          مقایسه ای  بود . تحلیل داده ها با روش تحلیل واریانس یک راهه ( آنوا ) در سطح –طرح پژوهش حاضر از نوع علی  نشان داد که  بین  زنان متقاضی طلاق و  زنان عادی از لحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسته p < 3/35   معنی داری تأییدخویشتن بالاتری نسبت به زنان ،  بهزیستی روان شناختی، تفاوت معناداری وجود داشت 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

الهام کامیاب ؛دکتر پرویز عسکری ؛ ۱۳۹۴، مقایسه مسئولیت پذیری، بهزیستی روانشناختی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1373-Compare-responsibility-,-psychological-well-being

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(الهام کامیاب ؛دکتر پرویز عسکری ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل