پیش بینی سازگاري روانی اجتماعی براساس بهزیستی روانشناختی و سبک هاي مقابله اي در بیماران مبتلا به سرطان لوسمی

چکیده مقاله

هدف: موضوع پژوهش حاضر پیش بینی سازگاري روانی اجتماعی براساس بهزیستی روانشناختی و سبک هاي مقابله اي در بیماران مبتلا به سرطان لوسمی در شهر رشت می باشد . روش: این پژوهش که در سال 39 39 انجام شده است با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس، 011 نفر از بیماران مبتلا - به سرطان لوسمی انتخاب شده اند. براي سنجش متغیرهاي این تحقیق از پرسشنامه هاي سازگاري روانی اجتماعی در بیماري هاي مزمن، بهزیستی روانشناختی ریف و سبک هاي مقابله اي در شرایط استرس زا اندلر و پارکر استفاده شده است. یافته ها: تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان داد که سبک هاي مقابله اي مسئله مدار %01 ، سبک مقابله اي هیجان مدار %92 و سبک مقابله اي اجتنابی %99 از تغییرات و همچنین بهزیستی روانشناختی %91 از تغییرات در متغیر سازگاري روانی اجتماعی را پیش بینی میکند .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.فهیمه رحمتی؛2.زینت السادات میرپور؛ ۱۳۹۵، پیش بینی سازگاري روانی اجتماعی براساس بهزیستی روانشناختی و سبک هاي مقابله اي در بیماران مبتلا به سرطان لوسمی، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8888-Predict-psychosocial-adjustment-based-on-psychological-well-being-and-coping-style-in-patients-with-leukemia

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.فهیمه رحمتی؛2.زینت السادات میرپور؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل