ارائه روشی نوین جهت بهبود دقت تشخ ی ص نفوذ در شبکه ها با استفاده از  الگور ی تم ها ی فاز ی و تکاملی

چکیده مقاله

نفوذ به عنوان مجموعهاي از عملياتهايي تعريف ميشود كه تلاش ميكنند يكپارچگي، محرماانگي در دتاسرب باودن يا
منبع را به مخاطره بياندازد. در اين مقاله با اتسفاده از قوانين فازي الگوريسم كلوني مورچگان، نفاوذ در تيتاسم را تیاخي
دهيم. مدل ارائه شده داراي 2 لايه ميباشد كه در لايه ا ل قوانين فازي ا ليه اتسخراج شاده در لاياه د ت توتال الگاوريسم
كلوني مورچگان قوانين اضافي هرب شده مابقي باا هام تركيای ماي شاوند قوانين كااراتر باه داود .ياد. در ن ايا مادل
پيین ادي بر ر ي مجموعه داده هاي NSL KDD ادرا شده نسايج .ن مورد بحث تحليل قرار مي گيرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسن پیرزمان؛مرتضی کرمی اصل؛ ۱۳۹۲، ارائه روشی نوین جهت بهبود دقت تشخ ی ص نفوذ در شبکه ها با استفاده از الگور ی تم ها ی فاز ی و تکاملی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم .مهندسی و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1599-Provide-a-way-New-The-The-In-order-to-improve-the-accuracy-of-diagnosis

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسن پیرزمان؛مرتضی کرمی اصل؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل