ارائه روشی نوین جهت بهبود دقت تشخیص نفوذ در شبکه ها با استفاده از الگوریتم های فازی و تکاملی

چکیده مقاله

نفوذ به عنوان مجموعهاي از عمليات هاتي عرييام ما شاو هاه عامي ما هننا يپااتگي،
محيمتن، و گ ستيس بو ن يك منبع گا به مختطيه بيتن از . گ اين مقتله بت اساتفت ه از واوانين
فتزي و ال،وگيتم هلون موگي،تن نفوذ گ سيستم گا عشخيص هيم. م ل اگائه ش ه اگاي 2 لايه
م بتش هه گ لايه اول ووانين فتزي اوليه استخياج شا ه و گ لاياه وت عوسال ال،اوگيتم هلاون
موگي،تن ووانين اضتف هيس ش ه و متبق بت هم عيهيب م شون وووانين هتگاعي به وجو آيا . گ
نهتيت م ل پيشنهت ي بي گوي مجموعه ا ه هتي NSL KDD اجيا ش ه و نتتيج آن موگ بحا
و عحليل وياگ م گيي .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسن پیرزمان؛مرتضی کرمی اصل؛ ۱۳۹۳، ارائه روشی نوین جهت بهبود دقت تشخیص نفوذ در شبکه ها با استفاده از الگوریتم های فازی و تکاملی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1266-Provide-a-novel-method-to-improve-the-accuracy-of-intrusion-detection-in-networks-using-Evolutionary-algorithms-and-fuzzy

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسن پیرزمان؛مرتضی کرمی اصل؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل