بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی

چکیده مقاله

در این پژوهش بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم .برای محاسبۀ شاخص های حاکمیت شرکتی از عواملی همچون   اندازۀ هیئت مدیره و ،  درصد اعضای غیرموظف ،  مالکیت متمرکز ،  مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی  بازدۀ داراییها و اندازۀ شرکت به ، دوگانگی وظیفه مدیر عامل بهره گرفته ایم..در این تحقیق اهرم مالی 6 یعنی برای 8838 تا 8811 عنوان متغیر کنترلی به کار گرفته شده است .این تحقیق در بازۀ زمانی   شرکت 39  برای Eviwes 9 سال متوالی صورت گرفته است و نتایج تحقیق که با استفاده از نرم افزار  نشان دهنده وجود رابطۀ معناری بین شاخص های حاکمیت شرکتی و ارزش ، نمونه تحقیق به دست آمد افزوده اقتصادی است. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محسن هادی پور ثابت ؛محمود فیروزیان ؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1828-The-relationship-between-corporate-governance-and-economic-value

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محسن هادی پور ثابت ؛محمود فیروزیان ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل