رابطه حاکمیت شرکتی مدیریت مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف ما در این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق 9818 مورد بررسی قرار گرفتند. روش - بهادار تهران می باشد. در تحقیق حاضر تعداد 566 شرکت-سال در طی دوره زمانی 9831 تجزیه و تحلیل، روش داده های ترکیبی یا داده های پانلی می باشد. در این پژوهش جهت ارزیابی حاکمیت شرکتی از توانایی حاکمیت شرکتی و برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بهره بردیم، نتایج به دست آمده نشان می دهند که توانایی حاکمیت شرکتی رابطه منفی معنادار با مدیریت مالیاتی داشته و مالکیت نهادی رابطه مثبت و معنادار و استقلال رابطه منفی و معناداری با مدیریت مالیاتی دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمدرضا پورعلی؛سعید گرمانی نژاد؛ ۱۳۹۵، رابطه حاکمیت شرکتی مدیریت مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9602-The-Relationship-Corporate-Governance-and-Tax-Management-in-Companies-Listed-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمدرضا پورعلی؛سعید گرمانی نژاد؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل