کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش زبان انگلیسی

چکیده مقاله

گستردگی تحولات در فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی موجبات پیدایش نوع جدیدی از یادگیری به نام یادگیری الکترونیکی را فراهم
آورد. یادگیری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوری و استفاده از دانش توزیع شده از طریق رسانه های الکترونیکی و مبتنی بر فناوری
های اطلاعاتی مانند تلویزیون، تلفنهای تصویری، لوح های فشرده و انواع شبکه های ارتباطی همانند ماهواره و رایانه. در پژوهش حاضر با
استفاده از روشهای تحقیق مطالعات کتابخانهای و آزمایشی، دادههای تحقیق گردآوری و به صورت آزمایشی- چهارسلولی، با هدف مقایسه
استفاده از فناوری اطلاعات و روش ستنی در آموزش زبان انگلیسی انجام شد و تاثیر آن مورد بررسی قرار گرفت . در این تحقیق ابتدا یک
آزمون پیش آزمون از جامعه آماری 02 نفره گرفته شد و بعد از جداسازی دو گروه به دو گروه 02 نفره و بعد از آموزش به صورت سنتی و
فناورانه، دو آزمون پیش آزمون و پس آزمون از جامعه آماری 02 نفری دو گروه از فراگیران زبان آموزشگاه زبان انگلیسی آریان گرفته شد
و نتایج به صورت سه بخش)مکالمه،قرائت،واژگان(، از لحاظ جواب درست و غلط مورد بررسی قرار گرفت و به این نتایج رسیدیم که
عملکرد فناوری اطلاعات در آموزش زبان انگلیسی نسبت به روش سنتی آن بهتر میباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ‎−۰۶۲۲، کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش زبان انگلیسی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1916-Comparison-of-Using-Information-Technology-In-English-Learning-With-The-Tradition-Method

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل