مفهوم نظم عمومی درحقوق کیفری و حقوق بین الملل خصوصی

چکیده مقاله

نظم عمومی در زمره مفاهيم بنيادين، معمول و در عين حال پر چالش در قلمرو حقوق داخلی و بينالمللی است. اين مفهوم، علاوه بر نقش محدود کننده در قلمرو داخلی، در قلمرو بينالـمللی، اِعمال قوانين و قواعد مخالف نظم عمومی کشور ميزبان را با مانع روبـــرو میسازد. واژه نظم، ممكن است در زمينههای بسياری مطرح گردد؛ ليكن اتصاف به وصف عمومی و پيدايش اصطلاح نظم عمومی در قلمرو حقوق، موجد قاعدهای است که در راستای حمايت و حراست از نهادهای حقوقی و نيز ثبات و تداوم مصالح و منافع همگانی، شكل گرفته است. نظم عمومی در حقوق از جايگاه والايی برخوردار است تا آنجاکه می توان نظم عمومی را يكی از مهمتربن و اساسی ترين محدوديت های اراده در قلمرو حقوق کيفری و حقوق بين الملل خصوصی دانست. باوجود بحث و تبادل نظرهای مختلف در مورد نظم عمومی از سوی حقوقدانان، تاکنون درخصوص ارائه تعريفی مشخص و واحد، اتفاق نظر ندارند. برخی در اين راه تلاش زيادی انجام داده اما برخی آن را غيرقابل تعريف دانسته اند. در اين مقاله پس از بررسی تاريخچه نظم عمومی، مفهوم آن در حقوق کيفری و حقوق بين الملل خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

2.پرستو خالدیان؛1.جمشید شیخی؛ ۱۳۹۴، مفهوم نظم عمومی درحقوق کیفری و حقوق بین الملل خصوصی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2219-The-concept-of-public-order,-criminal-law-and-private-international-law

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(2.پرستو خالدیان؛1.جمشید شیخی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل