تحليل اثرگذاري نسبت هاي اهرمي بر بازده ارزش ويژه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

نسبت هاي اهرمي در واحدهاي تجاري از موضوعات مورد توجه در مباحث مالي شركت هاست، كه مي تواند در روند عملياتي شركت و برنامه ريزي هاي مالي شركت اثرگذار باشد. اين پژوهش به بررسي تحليل اثرگذاري نسبت هاي اهرمي بر اساس چهار نسبت بدهي به دارايي ها، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام، نسبت توان پرداخت بهره و نسبت پوشش هزينه هاي ثابت بر بازده ارزش ويژه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با توجه به شرايط خاص اقتصادي كشور، مي پردازد. قلمرو زماني اين پژوهش عبارت است از يك دوره زماني 9 ساله بين سال هاي 1385 الي 1392 است كه اطلاعات و داده هاي مالي 152 شركت طي دوره زماني ياد شده مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحليل رگرسيون بر اساس روش حداقل مربعات بر مبناي ....... فرضيه تدوين شده پژوهش، نشان مي دهد كه 66 % تأمين مالي شركت ها را بدهي تشكيل مي دهد در حالي كه فقط 66 % بدهي ها، بلندمدت مي باشد، اين موضوع نشان دهنده نقش كم اهميت بدهي هاي بلندمدت در تأمين مالي شركت هاست. همچنين بين نسبت بدهي بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت توان پرداخت بهره با بازده ارزش ويژه رابطه معناداري وجود دارد. در حالي كه بين نسبت كل بدهي به كل دارايي ها و نسبت پوشش هزينه هاي ثابت با بازده ارزش ويژه اندازه ارتباط معناداري مشاهده نشد. اين يافته تبعيت شيوه تأمين مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را، از تئوري ترجيحي نشان مي دهد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، تحليل اثرگذاري نسبت هاي اهرمي بر بازده ارزش ويژه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2365-the-impact-of-leverage-ratios,-return-on-equity-in-the-companies-listed-on-the-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل