شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق در بانک ملی استان مازندران

چکیده مقاله

جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امكانات ایجاد درآمد جدید را
افزایش داده و توان برنامه ریزی بانك را در صرف منابع و تحصیل درآمد، بالاتر خواهد برد. بنابراین هدف از این تحقیق، شناسایی
عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق در بانك ملی استان مازندران و اولویت بندی آنها می باشد. جامعه آماری تحقیق، متشكل از
کلیه متخصصین مسئول در دایره وصول مطالبات بانك ملی استان مازندران به تعداد 81 نفر می باشندکه مستقیما در این حوزه به
فعالیت مشغول بوده که به این ترتیب کل جامعه مورد بررسی قرار گرفت. پس از شناسایی عوامل از طریق مطالعه کتابخانه ای و
مصاحبه با خبرگان، جهت تعیین اولویت عوامل از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. جهت تعیین سازگاری مقایسه ها
از فرمول نرخ سازگاری، استفاده شده که نتایج حاصله مؤید این مطلب بوده که مقایسه های زوجی انجام شده از سازگاری مناسبی
برخوردار بوده است. نتایج نهایی حاصل از اولویت بندی عوامل اصلی، بیانگر اینست که به ترتیب معیارهای مداخلات سلیقه ای در
اعطای اعتبارات، ضعف در فرآیند اخذ وثایق و استفاده درست از آن ها، ضعف در فرآیندهای کارشناسی اعطای وام، ضعف در
فرآیندهای نظارتی و کنترلی حاکم بر وصول مطالبات از درجه اولویت برخوردار می باشند. و از بین مجموعه عوامل ، پنج عامل:
توصیه مسئولان ارشد دولتی در جهت تاخیر در وصول مطالبات مشتریان، مداخله پاره ای از مدیران در امور بانكی مبنی بر اعطای
تسهیلات بی رویه، عدم اخذ وثیقه ها و تضمین های کافی در اعطای انواع اعتبار، دخالت گروه های ذی نفوذ در اخذ تسهیلات
بانكی غیرمنطقی و اعطای تسهیلات خارج از ضوابط توسط برخی از کارکنان، به ترتیب بالاترین اولویت را دارا می بوده اند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مرتضی موقر ؛نقی ذبیحی؛ ۱۳۹۳، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق در بانک ملی استان مازندران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2735-شناسایی-و-اولویت-بندی-عوامل-موثر-بر-ایجاد-مطالبات-معوق-در-بانک-ملی-استان-مازندران

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مرتضی موقر ؛نقی ذبیحی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل