مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت اولویت بندی

چکیده مقاله

هدف از ارایه این مقاله بررسی میزان ارجحیت استراتژی های رفع موانع انطباق مدیریت دانش در زنجیره
تامین به كمک روش های تصمیم گیری چند معیاره است. برای این منظور تصمیم گیری در شرایط
عدم قطعیت مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب كه كلیه داده ها به صورت یک عدد فازی مثلثی
در نظر گرفته شده است. در روش ارائه شده پس از شناسایی موانع انطباق مدیریت دانش در زنجیره
تامین و با مصاحبه های اكتشافی عمیق و یكسان سازی و بومی سازی آن ها در كشور ، وزن شاخص ها
با استفاده از روش حداقل مربعات لگاریتمی فازی اصلاح شده محاسبه شده و سپس استراتژی ها با در
نظر گرفتن شاخص ها بوسیله روش های تاپسیس فازی، ویكور فازی و میانگین وزنی ساده فازی رتبه
بندی گردیدند. سپس با درنظر گرفتن رتبه های بدست آمده از این روش ها به كمک روش های
میانگین رتبه ها و كپلند رتبه بندی نهایی استراتژی ها محاسبه گردید. به منظور سنجش كارایی مدل
فوق یک مطالعه موردی در صنعت انبوه سازی ساختمان تهران انجام گردید و نتایج حاصل از بكارگیری
این روش در شركت مورد نظر ارایه گردیده است. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه شده
است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عاطفه نسائی؛حسام زندحسامی؛ ۱۳۹۴، مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت اولویت بندی، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2796-Fuzzy-multi-criteria-decision-model-to-prioritize

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عاطفه نسائی؛حسام زندحسامی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل