بررسی وضعیت انگیزه خدمت عمومی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت انگیزه خدمت عمومی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندر شهید رجایی، -
انجام شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی بوده، و روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و
میدانی بود . جامعه آمارى پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی بندر شهید رجایی که تعداد آنها 399 نفر می -
باشد. نمونه تحقیق حاضر 239 نفر از کارکنان بندر شهید رجایی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول کرجس
مورگان انتخاب شد. پایایى 0 درصد مورد تایید قرار گرفت. / پرسشنامه های انگیزه خدمت عمومی، برابر با 86 روش تجزیه و تحلیل
داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموکروف اسمیرنوف استفاده شده است و -
روشهاى آمارى به کار گرفته شده در این پژوهش از طریق نرم افزار SPSS بود. نتایج نشان دادند: وضعیت انگیزه خدمت عمومی
در بندر شهید رجایی مناسب است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد قربانی؛شمس السادات زاهدی؛ ۱۳۹۴، بررسی وضعیت انگیزه خدمت عمومی، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2850-Check-the-status-of-public-service-motivation

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد قربانی؛شمس السادات زاهدی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل