بررسی وضعیت عوامل فردی مرتبط با تسهیم دانش در بین معاونین مدارس مقطع متوسطه ناحیه پنج مشهد در سال تحصیلی 1394

چکیده مقاله

امروزه دانش در برخی سازمان ها مانند الگوهای سنتی به عنوان منبع قدرت، محسوب می شود. در سازمان آموزش و پرورش، معاونین در مدارس حکم بازوهای اجرایی را دارند و حمایت سازمان در زمینه تسهیم دانش آنها باعث ایجاد انگیزه در این امر بدون ترس از دست دادن موقعیت خود شده و آن را یك فرایند طبیعی دانسته و نیز دانش افراد پس از تغییر موقعیت آنها از بین نخواهد رفت و عملکرد سازمان بهتر خواهد شد. روش کار: در این پژوهش وضعیت عوامل فردی مؤثر بر تسهیم دانش، بین 051 نفر از معاونین ناحیه پنج مشهد مورد بررسی قرار گرفت. مؤلفه های کلیدی عوامل فردی: سودمندیدانش، تعهد، اعتماد بین فردی؛ می باشند که متغیر مستقل بوده و تأثیر آن بر تمایل به تسهیمدانش به عنوان متغیر وابسته تحقیق بررسی شده و نیز متغیرهای دموگرافیك: مدرک تحصیلی و سابقه خدمت معاونت میباشند. روش پژوهش، میدانی و ابزار آن پرسشنامه است که بر اساس دیدگاههای نظری و نیز پژوهش های مشابه، می باشد که ضریب آلفای کرونباخ آن تعیین شده و پایایی آن به اثبات رسیده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.معصومه شبان؛2.شراره برادران مطیع؛3.الهه زینل زاده؛ ۱۳۹۵، بررسی وضعیت عوامل فردی مرتبط با تسهیم دانش در بین معاونین مدارس مقطع متوسطه ناحیه پنج مشهد در سال تحصیلی 1394، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9196-A-Thesis-Submitted-in-Partial-Fulfillment-of-the-Requirement-for-the-Degree-of-Master-of-Science-in-Education-Management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.معصومه شبان؛2.شراره برادران مطیع؛3.الهه زینل زاده؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل