تاثیر هوشمندسازی مدارس در پیشبرد اهداف یاددهی- یادگیری در مدارس متوسطه شهرستان خاش

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تاثیر هوشمندسازی مدارس در پیشبرد اهداف یاددهی- یادگیری در مدارس متوسطه شهرستان خاش انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه پژوهش را تمام دبیران مقطع متوسطه شهرستان خاش در سال تحصیلی 95 - 94 که تجربه تدریس در مدارس هوشمند و غیر هوشمند را داشتند ) 207 نفر(تشکیل داد. با کمک جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 140 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار استفاده شده پرسش نامه محقق ساخته ودارای 32 سوال بوده که روایی آن از نوع محتوایی و صوری و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ 83 / 0 برآورد گردید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.حسین عباسزاده؛2.دکتر نگار الهامیان؛3.دکتر حسن شهرکی پور؛4.داود براهویی؛ ۱۳۹۵، تاثیر هوشمندسازی مدارس در پیشبرد اهداف یاددهی- یادگیری در مدارس متوسطه شهرستان خاش، چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9559-The-impact-of-school-smartization-on-furthering-the-teaching-learning-objectives-in-secondary-schools-of-Khash-parish

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.حسین عباسزاده؛2.دکتر نگار الهامیان؛3.دکتر حسن شهرکی پور؛4.داود براهویی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل