تأثیر نقدشوندگی سهام بر نسبت

چکیده مقاله

سنجش ارزش شرکت در فرایند تصمیمگیری در رابطه با سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری در بازار
سرمایه یکی از مهمترین مباحث حوزه مالی است. هدف اصلی مدیران در شرکتها به حداکثر رساندن
حقوق صاحبان سهام میباشد. نسبت Q توبین یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش وضعیت عملکرد
شرکت میباشد، چرا که این نسبت هم از اطلاعات حسابداری و هم از اطلاعات بازار در جهت ارزیابی
ارزش شرکتها استفاده میکند. یافتن راهکارهای جدید به منظور بهبود ارزش شرکت یک مزیت رقابتی
محسوب میشود. در این راستا، شواهد تجربی حاکی از آن است که نقدشوندگی سهام موجب بهبود
نسبت Q توبین میگردد. نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است. در این
پژوهش از نسبت نقدشوندگی آمیوست جهت سنجش نقدشوندگی سهام استفاده گردیده است. این
پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که آیا نقدشوندگی سهام بر نسبت Q توبین شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیری داشته یا خیر؟ روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و
براساس ماهیت، توصیفی- علّی و از نوع پس رویدادی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را، کلیه
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 9831 تا پایان سال 9818
تشکیل میدهند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهرزاد مینوئی؛لیلا فرجو؛علی آبی زاده؛عاطفه کوهی؛ ۱۳۹۴، تأثیر نقدشوندگی سهام بر نسبت، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/3262-Effect-on-stock-liquidity-ratio

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهرزاد مینوئی؛لیلا فرجو؛علی آبی زاده؛عاطفه کوهی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل