مبانی اندیشه های سیاسی مهدی بازرگان-با تأکید بر نسبت دین و سیاست

چکیده مقاله

چکیده: نظریات و دیدگاههای متنوعی از سوی اندیشمندان و متفکران مختلف در رابطه با نسبت دین و سیاست ارائه شده اند. برخی بر تداخل این دو تاکید نموده و عده ای نیز اساساً این دو مقوله را جدا از هم دانسته اند. در ایران نیز برخی از اندیشمندان و به ویژه روشنفکران دینی رابطه این دو را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. هدف اصلی مقاله توصیفی- تحلیلی حاضر آن است که رابطه میان دین و سیاست را از دیدگاه اندیشه سیاسی مهدی بازرگان به عنوان یکی از سرآمدان روشنفکری دینی و نیز یکی از سیاستمداران سالهای اولیه انقالب مورد بررسی قرار دهد.در این راستا به منظور فهم چیستی مبانی و موازین اندیشه سیاسی و ایضاح وتبیین مؤلفههای برجسته و نظری آن ،از چارچوب نظری اسپریگنز نیز بهره گرفته می شود. بنابراین پرسش اصلی این است که چه نسبتی میان دین و سیاست در افکار و اندیشه های مهدی بازرگان وجود دارد. پاسخ مقدماتی این است که از دیدگاه این متفکر سیاسی ایرانی، دین بر سیاست ارجحیت کلى داشته، آن را سمت و سو داده اما با این وجود دین به جزئیات سیاست ورود پیدا نمی کند.به همین جهت در مرحله دوم فکری خویش و آثار متأخرتر بر عدم ارتباط ضروری دین و سیاست نظر دارد و به نوعی حکومت اسالمی مبتنی بر نظام دینی را ممکن و مناسب نمی داند. به هر روی تبیین مبانی قوام بخش اندیشه سیاسی بازرگان در چارچوب اندیشههای دینی- نظری او، در این پژوهش نشان داده است که قرابتی آشکار و انداموار میان مباحث دینی و مقولة سیاست در اندیشههای او وجود دارد.با این حال به یک معنا،در نهایت امکان تأسیس یک نظام سیاسی را بر پایه نظام الهی-اسالمی مردود اعالم می کند و به جدایی دین و سیاست می رسد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.حاتم قادری؛2.جلال حاجی زاده؛ ۱۳۹۴، مبانی اندیشه های سیاسی مهدی بازرگان-با تأکید بر نسبت دین و سیاست، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/34-Foundations-of-Political-Thought-Mehdi-Bazargan-with-an-emphasis-on-the-relationship-between-religion-and-politics

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.حاتم قادری؛2.جلال حاجی زاده؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل