بررسی نقش عوامل موثر در بهینه سازی ساختار سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری صنایع تولیدی استان اذربایجان شرقی

چکیده مقاله

تصمیمگیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکلترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکتها بوده، اما در عین حال حیاتیترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنهاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد 57 شرکت فعال در واحدهای تولیدی استان در بازه زمانی بین سالهای 8315 الی 8331 به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردیده است. رابطه بین متغیرها، با استفاده از نرم افزارهای اقتصادسنجی دادههای شرکتهای نمونه، ارزیابی و آزمون میشود. در این پژوهش تأثیر ویژگیهای سودآوری، بازده داراییهای ، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش با ساختار سرمایه جهت تعیین ساختار بهینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین ساختار سرمایه شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی با سودآوری، بازده داراییهای شرکتهای تولیدی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش رابطه معنیدار و معکوس وجود دارد و ساختاربهینه سرمایه این شرکتها قابل تعیین است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.مهدی مرشدی؛2.ایلناز خوشدلی؛ ۱۳۹۴، بررسی نقش عوامل موثر در بهینه سازی ساختار سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری صنایع تولیدی استان اذربایجان شرقی، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4181-The-role-of-factors-in-optimizing-the-capital-structure-and-its-impact-on-the-profitability-of-manufacturing-industries-in-East-Azarbaijan-Province-BAC-00087-AB-mahdi-morshadi-elnaz-khoshdali-----

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.مهدی مرشدی؛2.ایلناز خوشدلی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل