بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بحران مالی در صنایع مختلف)سیمانی ,دارویی و خودرویی( در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بحران مالی در صنایع مختلف(سیمانی ,دارویی و خودرویی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7838 7831(به - صورت داده های سالانه) می باشد. تمام برآوردهای مدل با استفاده از نرم افزار Eviews بوده است و تخمین مدل با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات (OLS) صورت گرفت.نتایج حاصل از الگوی آلتمن نشان می دهد که که نسبت بدهی بر کل داراییها در صنایع سیمانی و دارویی بر بحران مالی شرکت ها بی تاثیر بود ولی در صنعت خودرویی موثر بود. همچنین طبق این الگو,نسبت بدهی بر حقوق صاحبان سهام فقط در صنعت خودرویی بر بحران مالی شرکت ها موثر بود.طبق الگوی اسپرینگیت نیز,نسبت بدهی بر دارایی ها در صنایع سیمانی و خودرویی بر بحران مالی موثر بود ولی نسبت بدهی بر حقوق صاحبان سهام در هیچ یک از صنایع بر بحران مالی موثر نبود .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.وحید شادابی؛2.زهره حاجیها؛3.قدرت ا... طالب نیا؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بحران مالی در صنایع مختلف)سیمانی ,دارویی و خودرویی( در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8755-The-effect-of-the-capital-structure-on-the-financial-crisis-in-various-industrial-(Cement,-Drug-and-Car-)-companies-listed-in-Tehran-Stock-Exchange.

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.وحید شادابی؛2.زهره حاجیها؛3.قدرت ا... طالب نیا؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل