تاثیر اندازه شرکت و ساختار سرمایه بر نقدینگی، عملکرد و ارزش شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

تحقیقات زیادی در خصوص ارتباط متغیرهای مالی انجام شده است. این تحقیقات در کشورهای مختلف و با شرایط اقتصادی متفاوت انجام شده اند و هر یک دارای نتایج خاص مرتبط با شرایط خود بوده اند. خاصیت معادله حسابداری  نشان دهنده ارتباط متغیرهای مالی است .هدف از این تحقیق بررسی تاثیر اندازه شرکت و ساختار سرمایه بر نقدینگی، عملکرد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی ـ همبستگی است. برای انجام تحقیق 7 فرضیه تدوین شد .برای انجام این تحقیق از رگرسیون داده های پنلی با نرم افزارهای ایویز 6 و اس پی اس اس 18 استفاده شد. این موضوع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1389 تا 1393 با نمونه ای 950 تایی بررسی شد .یافته ها نشان داد که اندازه شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت تاثیر دارد. اندازه شرکت ،ساختار سرمایه، نقدینگی و عملکرد هم بر ارزش شرکت اثرگذار بودند. ساختار سرمایه هم روی نقدینگی شرکت تاثیر داشت و این ارتباط در شرکتهای بزرگ و کوچک متفاوت بود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محسن صفر علی پور غربی ؛امید اسلام زاده ؛ ۱۳۹۴، تاثیر اندازه شرکت و ساختار سرمایه بر نقدینگی، عملکرد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10808-Impact-of-company-size-and-capital-structure-on-liquidity,-performance-and-value-of-companies-accepted-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محسن صفر علی پور غربی ؛امید اسلام زاده ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل