اثر استفاده از استراتژی برون سپاری بر بهره وری صنعت بانکداری

چکیده مقاله

موضوع این مطالعه بررسی اثر استفاده از استراتژی برون سپاری بر بهره وری شعب بانک اقتصاد نوین استان مازندران بوده و هدد اثبات وجود یا عدم وجود چنین اثری بر روی بهره وری شعب اقتصاد نوین استان مازندران می باشد. به منظور اكتشا سازهها و بسط گویهها، از روش تحلیل مؤلفههای اصلی (PCA) و روابط خطی ساختاری (LISREL) استفاده گردید. به همین منظور پرسشدنامه ای تهیه گردید كه بین 201 نفراز مدیران و كاركنان شعب مذكور مشتمل بر 47 سوال درباره اجداا بهدره وری و بدرون سدپاری توزید گردید. مدل حاصله از این تحقیق بیانگر عدم وجود یک ارتباط معنادار بین برون سپاری انجام شده در این بانک و اجاای بهدره ور ی می باشد. این در حالی است كه ارتباطات مثبت معناداری بین اجاای بهره وری مشاهده می شود كه این امکان را فراهم می كند كده با هاینه كمتر موجبات ارتقاء بهره وری در شعب بانک اقتصاد نوین استان مازندران فراهم آورد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.عبدالقادر موذن زاده؛2.سپیده ذبیحی کوهی خیلی؛3.مریم طیبی؛4.سید عسگری حسینی؛ ۱۳۹۴، اثر استفاده از استراتژی برون سپاری بر بهره وری صنعت بانکداری، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4189-Effect-of-outsourcing-strategy-on-the-productivity-of-banking-industry-BAC-00202-AB-Abdolghader-moazzenzadeh-Sepideh-zabihi-kohi-khili-Maryam-teyebi-Seyed-asgari-hoseini---

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.عبدالقادر موذن زاده؛2.سپیده ذبیحی کوهی خیلی؛3.مریم طیبی؛4.سید عسگری حسینی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل