تاثیر احساس بی قدرتی بر کاهش مشارکت اجتماعی سیاسی - بررسی ارتباط احساس بیقدرتی با کاهش مشارکت و احساس عدم امنیت با مروری بر تحقیقات انجامشده

چکیده مقاله

در این مقاله سعی شده است با مروری بر تحقیقات انجام شده، ارتباط احساس بی قدرتی با کاهش مشارکت و احساس عدم امنیت بررسی شود. احساس بیقدرتی یعنی میزان باور فرد از توانایی خود یا گروهی که به آن تعلق دارد در کنترل پیامد رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. احساس بیقدرتی، همان احساس بیتأثیری است. بدین منظور ده پژوهش پیمایشی مطالعه و معرفی شده است. در مطالعه ی این پیمایشها اطلاعات مربوط به سنجش احساس بی قدرتی و نتایج آن گردآوری شده است. در پیمایشهای مذکور بی قدرتی تاثیر قابل توجهی در کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی داشته است. در پایان براساس نتایج این پژوهش ها نتیجهگیری شده است. آگاهی عملی به امور ) Practice ( است که میتواند این احساس را عوض کند و تحصیلات به تنهایی کافی نیست. مسؤولیت نهادهای اجتماعی و سیاسی در این زمینه مهم است اما وجهی از احساس بیقدرتی، فردی است و با اراده به مشارکت میتوان تا حدی آن را فروکاست.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.لیلا فلاحی سرابی؛2.صادق پیوسته؛ ۱۳۹۴، تاثیر احساس بی قدرتی بر کاهش مشارکت اجتماعی سیاسی - بررسی ارتباط احساس بیقدرتی با کاهش مشارکت و احساس عدم امنیت با مروری بر تحقیقات انجامشده، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4646-The-impact-of-the-feeling-of-powerlessness-on-decreasing-social-and-political-participation

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.لیلا فلاحی سرابی؛2.صادق پیوسته؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل