طراحی یک ترکیب گیاهی جدیداز اسانس شیرین بیان و ژل هیدروکسید آلومینیوم برترمیم زخم پوستی در موشهای سوری نرنژاد

چکیده مقاله

التیام زخم عبارت است از حصول مجدد تمامیت فیزیکی ساختار های داخلی و خارجی و دربرگیرنده تعامل
های پیچیده بین سلولها و فاکتور های مختلف می باشد. درمان صحیح، مراقبت از زخم جهت افزایش سرعت بهبودی،
همچنین جلوگیری از مزمن شدن و عفونت آن همواره مد نظر انسان بود و روش های مختلف برای رسیدن به این هدف
به کار گرفته شده است.این مطالعه با هدف طراحی یک ترکیب گیاهی جدیداز اسانس برگ شیرین بیان در ژل
هیدروکسید آلومینیوم برترمیم زخم پوستی در موشهای سوری نرنژاد NMRT صورت گرفت.
روش بررسی: اثرات ترکیب جدید گیاهی اسانس برگ گیاه شیرین بیان در ژل هیدروکسید آلومینیوم بر روند التیام زخم
5 و 3درصد( با ایجاد زخم های به طول / پوستی در چهار گروه هشت تایی)شاهد،کنترل و گروه تحت درمان با ژل 1
1/5 سانتیمتردر پشت موش و ارزیابی طول و مساحت ناحیه التیام یافته در روز های مختلف و نیز آزمایش تانسیومتری
بعد از ترمیم کامل زخم انجام گرفت.
55 % در گروه /55 ، % 31/64 ، %11/88 ،% 11/ یافته ها: درصد بهبودی زخم در گروه شاهد به ترتیب 13
،%11/ 1درصد 11 / 55 % در گروه تحت درمان با ژل 5 /81 ، %35/51 ،% 11/11 ، %11/ کنترل به ترتیب 18
،% 35/11 ،% 13/51 ،% 11 / 58/51 % در گروه تحت درمان با ژل 3 درصد 41 ،% 38/81 ،% 13/11
1/ 16 نیوتون در گروه تحت درمان اسانس 5 / 13 به 58 / %55/51 رسید. تنش در گروه زخمهای درحالت شاهد از 15
به mm5/ 15 نیوتون در گروه تحت درمان با اسانس 3درصد رسید. کرنش در گروه شاهد از 55 / درصد و 11
در گروه تحت درمان با اسانس 3 درصد رسید. mm11/ 1درصد و به 58 / در گروه اسانس 5 mm11/55
نتیجه گیری : یافته های فوق نشان می دهند که احتمالا داروی ترکیبی اسانس برگ گیاه شیرین بیان با ژل هیدروکسید
آلومینیوم تاثیری بر روند سرعت التیام زخم پوستی و ساخت کلاژن در موش سوری نر نشان می دهد. هرچند بررسی
ایمنوهیستوشیمی بیشتری مورد نیاز است.


نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسن اخوان ، ؛سجاد رضایی، ؛امید همینی ، ؛رسول محمدی،؛سالارپاشایی،؛ ۱۳۹۳، طراحی یک ترکیب گیاهی جدیداز اسانس شیرین بیان و ژل هیدروکسید آلومینیوم برترمیم زخم پوستی در موشهای سوری نرنژاد، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4820-The-design-of-a-new-herbal-blend-of-licorice-oil-and-aluminum-hydroxide-gel-skin-wounds-in-mice-Brtrmym-Nrnzhad-NMRT

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسن اخوان ، ؛سجاد رضایی، ؛امید همینی ، ؛رسول محمدی،؛سالارپاشایی،؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل