طراحی الگوی کشت متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و اقلیمی شهرستان زاغه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ) AHP

چکیده مقاله

الگوی کشت محصولات زراعی به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای اجرای تناوب متناسب در هر منطقه است که ارتباط
مستقیمی با بهره برداری از منابع آب و خاک دارد. ارزیابی الگوی کشت در مناطق مختلف با شرایط هر منطقه کاملاً متفاوت است
و در هر منطقه معیار های متفاوتی می تواند به خود اختصاص دهد. تحقیق حاضر با هدف تعیین الگوی کشت بهینه برای
جلوگیری از اجاره زمین جهت کاشت هندوانه به عنوان یک محصول با نیاز آبی بالا که بیشترین مصرف آب را خارج از فصل
بارندگی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ) Anaiytical Hierarchy Process-AHP ( انجام شد. معیار های انتخاب
شده عبارتند از: اقتصادی) درآمد کشاورز(، هزینه) هزینه های مربوط به زراعت هر محصول(، فرهنگ پذیرش کشاورزان بومی، نیاز
آبی و مکانیزاسیون )حضور ماشین آلات در منطقه(. بر اساس معیار های یاد شده چهار گزینه با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی
منطقه انتخاب شد که عبارتند از: گندم آبی، کلزا، سیب زمینی و یونجه. مطالعات میدانی و اطلاعات موجود در 11 پرسشنامه
توسط 11 کشاورز خبره و یک نفر کارشناس زراعت سازمان جهاد کشاورزی تکمیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد که اولویت
بندی محصولات الگوی معرفی شده عبارتند از:
کلزا > یونجه = سیب زمینی > گندم

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

شاهین حسنی ؛محمود رمرودی؛ ۱۳۹۴، طراحی الگوی کشت متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و اقلیمی شهرستان زاغه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ) AHP، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/507-The-design-of-cropping-patterns-to-suit-the-cultural,-economic-and-climatic-city-dwellers-using-Hierarchical-Analysis-Method-)-AHP

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(شاهین حسنی ؛محمود رمرودی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل