The Algorithm of Applied Geometry in the Islamic Architecture Structure Based on the Fractional-Order (A Case Study of Darab Jame Mosque)

چکیده مقاله

به کارگیری سیستم زیر شبکه ای چند وجهی یکی از الگوهای کهن در معماری اسلامی می باشد که بر
دانش هندسه عملی استوار است. در این خصوص، از دیدگاه زیباشناسانه مطالعات فراوانی شده و کمتر به
وجه خود تشابهی هندسه توجه شده است. این مقاله، با نگاهی متفاوت، به ترسیم و تحلیل تناسبات
هندسی در کالبد معماری مسجد جامع داراب، بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی پرداخته است.
از اینرو؛ هدف اصلی از پژوهش حاضر، ساختارشناسی نقوش و ترسیم الگوریتمی در جهت کاربرد هندسه
در طراحی معماری بر اساس نظم فراکتال است و این سئوال مطرح می شود که چگونه می توان از
ویژگی خود متشابهی نظم فراکتال، جهت طراحی الگوریتم هندسی در این بنا استفاده کرد؟
به نظر می رسد اشکال هندسی فراکتال منجر به ایجاد نقوش متنوع هندسی می شوند. به جهت اثبات
این فرضیه، ابتدا مبانی نظری کاربرد هندسه در معماری بررسی شده است. سپس، معماری، تزیینات و
روشی که طی آن موتیف ها و اشکال هندسی در ساختار این بنا به کار گرفته شده، رمزگشایی و ترسیم
شده است. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که با استفاده از خصوصیت خودمتشابهی، می توان با
ایجاد طرح بنیادین، زمینه ای را برای ایجاد طرح های جدید فراهم کرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فرزانه درگی ؛فرزانه فرخ فر؛ ‎−۰۶۲۲، The Algorithm of Applied Geometry in the Islamic Architecture Structure Based on the Fractional-Order (A Case Study of Darab Jame Mosque)، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5382-The-Algorithm-of-Applied-Geometry-in-the-Islamic-Architecture-Structure-Based-on-the-Fractional-Order-(A-Case-Study-of-Darab-Jame-Mosque)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فرزانه درگی ؛فرزانه فرخ فر؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل