اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی) MBCT ( در تنظیم هیجانی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی) MBCT ( در تنظیم هیجانی
بیماران مبتلا به سردرد میگرنی می باشد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است که به صورت طرح پیش
آزمون و پس آزمون باگروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیمارانی که در سال 63 به
علت سردرد به مطبهای شهر اردبیل مراجعه کرده اند که توسط پزشک تشخیص بیماری میگرن را گرفته
اند. از بین آنها 38 بیمار به صورت در دسترس انتخاب شدند. و در دو گروه آزمایش) 9 N= ( و
کنترل) 9 N= ( به صورت تصادفی گمارده شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه تنظیم هیجانی
گروس و جان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از روش آماری واریانس چند
متغیره) MANOWA ( استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که تنظیم هیجانی در گروه آزمایش بهبود
یافت، لذا از درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یک روش موثر بر کاهش مشکلات هیجانی
می توان استفاده نمود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عالیه ناظمی؛رقیه علیزاده اصل؛رقیه علیزاده اصل؛پروین محمدی؛ ۱۳۹۱، اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی) MBCT ( در تنظیم هیجانی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5952-The-effectiveness-of-mindfulness-based-cognitive-therapy)-MBCT-(set-Emotional-patients-with-migraine-headache

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عالیه ناظمی؛رقیه علیزاده اصل؛رقیه علیزاده اصل؛پروین محمدی؛ ۱۳۹۱)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل