تحلیل محتوا کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی محتوای کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی، درصدد است تا میزان انطباق محتوای کتاب ریاضی ششم ابتدایی را در زمینه های تدریس پذیری، یادگیری پذیری، رویکردهای پرورشی، ظاهر کتاب، توجه به نیازهای روزمره دانش آموزان مورد نقد و بررسی قرار دهد. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و در شهرستان ساری ناحیه یک به اجرا درآمده است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان پایه ششم ناحیه یک ساری که درس ریاضی را تدریس می کنند به تعداد 111 نفر می باشد که از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد 68 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است که در پنج مؤلفهی )تدریس پذیری، یادگیری پذیری، رویکردهای پرورشی، ظاهر کتاب و توجه به نیازهای روزمره دانش آموزان( در طیف لیکرت تنظیم شده و دارای 53 سوال است. نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها نشان داد که از نظر معلمان، کتاب ریاضی پایه ششم در معیارهای تدریس پذیری، رویکردهای پرورشی و نیازهای روزمره دانش آموزان مناسب است اما در معیارهای یادگیری پذیری و ظاهر کتاب مناسب نیست.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.عماد روشن قیاس؛2.محمد حسین صفایی؛3.نجمه السادات گلستانی فرد؛ ۱۳۹۴، تحلیل محتوا کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6155-Elementary-sixth-grade-math-book-content-analysis.

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.عماد روشن قیاس؛2.محمد حسین صفایی؛3.نجمه السادات گلستانی فرد؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل