بررسی تطبیقی طرح واکنش اضطراری مدیریت بحران در شرایط دفاع غیر عامل در تعدادی از صنایع کشور

چکیده مقاله

از الزامات مهم و تعیین کننده در سیستم های تدوینی برای مدیریت بحران "آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری " است.
دلیل گنجاندن این الزام بخاطر اهمیتی است که این موضوع در کاهش عواقب حادثه دارد. در مقاله پیش رو این الزام در حالت
خاص تری از مفهوم کلی مدیریت بحران ، یعنی مدیریت بحران در شرایط پدافند غیر عامل مورد بررسی واقع شده است. در
واقع آنچه ما در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم دستیابی به راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت مدیریت پدافند غیر
عامل در صنایع کشور است. از اینرو به کمک بهره گیری از چک لیست هایی تحت عنوان " طرح مدیریت اضطراری در شرایط
پدافند غیر عامل" تعدادی از صنایع کشور مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزارهای
آماری مورد تحلیل توصیفی و استنباطی قرار گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر بیانگر ارزیابی متوسط با توجه به
استانداردهای مدیریت بحران در صنایع مورد مطالعه می باشد و در میان صنایع مورد بررسی گروه صنایع نفت و گاز بالاترین
رده و گروه صنایع پلاستیک پایین ترین رده را از لحاظ وضعیت مدیریت بحران در شرایط دفاع غیر عامل در طرح واکنش
اضطراری در مقایسه با سایر گروه های صنایع مورد مطالعه دارند. در انتها با عنایت به پیشنهادات و مصاحبات صورت پذیرفته و
نتایج بدست آمده از چک لیست ها ، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت مدیریت بحران در شرایط پدافند غیر عامل کشور
پیشنهاد شده است .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حبیب فتحی؛شهین رضایی؛محمدتقی محمدی؛زهرا فتحی؛ ۱۳۹۳، بررسی تطبیقی طرح واکنش اضطراری مدیریت بحران در شرایط دفاع غیر عامل در تعدادی از صنایع کشور، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6282-A-comparative-study-of-civil-defense-emergency-response-plans-in-terms-of-crisis-management-in-a-number-of-Industries

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حبیب فتحی؛شهین رضایی؛محمدتقی محمدی؛زهرا فتحی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل