آموزش عالی ومدیریت بحران در هزاره سوم

چکیده مقاله

مدیریت بحران یکی از موضوعات مهمی است که در طول سالهای اخیر با تأ کید بیشتری مورد توجه
کارورزان حوزهی عمل و اندیشه قرار گرفته است. بحرا نها بخشی از فضای کسب و کار هستند و حذف
تمامی بحرا نهایی که سازمان را تهدید میکند ناممکن است) Jaques, 2010 (. از سوی دیگر انطباق با شرایط
موجود، پذیرفتن فضای رقابتی و بهر هگیری از ساز و کارهای اقتصادی، نیاز به ابزارهایی برای بهره گیری
هر چه بیشتر از فرصتهای ایجاد شده دارد. عملیات مدیریت بحران، سازمان را قادر میسازد تا پارهای از
بحرانها را از میان بردارد، برخی دیگر را به نحوی مؤثر اداره کند و ابزار لازم برای یادگیری کامل و سریع از
بحرانهای واقع شده را در اختیار بگیرد. تجربه حوادث چند سال اخیر در دانشگاههای کشور نشان داد که
متأسفانه مسئولان امر شناخت چندانی از نوع بحرانها و بی ثباتیها، دلایل ایجاد آن و نحوه صحیح برخورد با
آن در دانشگاهها را ندارند. لذا در این پژوهش ابتدا به معرفی و ارائه تعریفی از بحران، انواع بحران، مدیریت
بحران، مراحل بحران، سناریوها، نظریههای بحران و بحران در دانشگاه ها، مدیریت بحران و ابعاد پنجگانه
بحران ساز در آموزش عالی پرداخته و در ادامه راهکارهای رفع بحران ها ارائه شده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا کهرودی؛دکتر رمضان جهانیان؛ ۱۳۹۳، آموزش عالی ومدیریت بحران در هزاره سوم، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4856-high-education-and-pritice-management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا کهرودی؛دکتر رمضان جهانیان؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل