تبیین شرایط علی اثرگذار در شکل گیری، رویکرد کار آفرینی اجتماعی پایدار در نظام آموزش عالی ایران

چکیده مقاله

کارآفرینی اجتماعی به معنی فعالیت های خلق ارزش اجتماعی نوآورانه است از لوای این مهم دستیابی به توسعه ی پایدار اجتماعی و اقتصادی تحقق خواهد یافت. ماهیت زمینه ای کارآفرینی اجتماعی، ایجاب می کند که برای توسعه ی آن در هر زمینه ی خاص، ابتدا فرایندهاو سازوکار های خاص آن، شناخته شوند. یکی از مهم ترین زمینه هایی که علی رغم ماهیت ساختاری و اساسی خود کمترین توجه به آن شده است، تبیین این پدیده در نظام آموزش عالی کشور است. با وجود اهمیت این موضوع، خلاء شناختی عمده ای در زمینه ی کارآفرینی اجتماعی کشور موجود است که موجب شده، این پدیده در داخل کشور تقریبا ناشناخته باقی بماند . این پژوهش با هدف پر کردن این خلا ء در نظام آموزش عالی تهیه شده است. رویکرد حاکم برآن کیفی جامعه مورد بررسی صاحبنطران نطام آموزش عالی و حیطه کارآفرینی در کشور است. روش نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه تا رسیدن به اشباع تئوریک 51 نفر شناسایی شد . نتایج نشان داد که جو حاکم بر محیط های آموزشی و نیات فردی نقش اساسی در شکل گیری کارآفرینی پایدار در نظام آموزش عالی کشور دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.عباس عباسپور؛2.حمید رحیمیان؛3.دانیال داوودی راد؛ ‎−۰۶۲۲، تبیین شرایط علی اثرگذار در شکل گیری، رویکرد کار آفرینی اجتماعی پایدار در نظام آموزش عالی ایران، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9011-Explain-the-causal-conditions-affecting-the-formation,-Iran-s-approach-to-sustainable-social-entrepreneurship-in-higher-education

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.عباس عباسپور؛2.حمید رحیمیان؛3.دانیال داوودی راد؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل