سيستم هاي اطلاعات مديريت و كاربرد آن در سطوح مختلف سازمان

چکیده مقاله

امروزه اطلاعات به قدري اهميت يافته كه به عنوان يكي از منابع مهم سازمان ها شناخته مي شود، منبعيي كيه بيدون ن
ادامه ي حيات سازمان ها غيرممكن است. تصميم گيري، وظيفه ي مديران است و اطلاعات، لازمه ي تصيميم گييري ميديران
در تمامي سطوح سازمان است و وسيله اي كه مديران را در اتخاذ تصميمات صحيح و بموقيع يياري ميي رسياچد، يي ي ي
چيست. در اين مقاله به بررسي سيستم هاي اطلاعات مديريت و كاربرد ن در سطوح سيازمان » سيستم هاي اطلاعات مديريت «
پرداخته شده است. يافته ها حاكي از ن است كه در هر سطحي از سازمان، با تو ه به چيو فعالييت هيا و وظياي هير سيطح،
سيستم اطلاعاتي خاصي مورد چياز است. سيستم اطلاعاتي مديريت، متشكل از سه پديده ي سيستم، اطلاعات و مديريت اسيت
كه در اين مقاله ابتدا به اختصار توضيح داده مي شود و سپس كاربرد اين سيستم در سطوح مختل سازمان بررسي مي شود

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسن محمدزاده مقدم؛زهره بخشائی مقدم؛مصطفی اخوان صفار؛ ۱۳۹۲، سيستم هاي اطلاعات مديريت و كاربرد آن در سطوح مختلف سازمان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6667-Management-information-systems-and-their-application-in-different-organizational-levels

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسن محمدزاده مقدم؛زهره بخشائی مقدم؛مصطفی اخوان صفار؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل