اثر باکتری اشریشیا کلی,بر روی افزایش حساسیت خانواده انتروباکتریاسه در پاسخ به آنتی بیوتیک خانواده های آمینو گلیکوزید ها و....

چکیده مقاله

در این پژوهش 01 لوله ی آزمایش را هر کدام به میزان 01 میلی لیتر از آب فاضلاب پر گردید . سپس به ترتیب از لوله
ی اول , یک سر لوپ کلنی اشریشیا کلی از محیط کشت EMB 01 سر , ,ازلوله دوم ,دو سر لوپ کلنی الی لوله شماره 01
لوپ کلنی تلقیح گردید .
پس از مدت 01 روز , باکتری های هر لوله آزمایش را بر روی محیط کشت نوترین آگار کشت داده شدند .بر روی هر پلیت
حاوی باکتری تعدادی دیسک آنتی بیوتیک قرار داده شد تعداد دیسک های مورد آزمایش 01 دیسک بود که شامل آنتی
بیوتیک های )پنی سیلین , جنتامایسین , کانامایسین و...( بودند .پس از رشد باکتری ها در پلیت هایی با محیط کشت
نوترین مشاهده گردید که هر چه میزان باکتری اشریشیا کلی تلقیحی در لوله های آزمایش بیشتر باشند بر روی پلیت
های آزمایش حساسیت بیشتری را از باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها مشاهده میکنیم . برای بررسی 4 لوله آزمایش ) 0
01 ( جهت بررسی و ارائه انتخاب گردید . , 8, 7,
اثر اشریشیا کلی بر روی حساسیت باکتری های خانواده انترو باکتریاسه بدین شرح است :
لوله ی شماره 0 : باکتری ها نسبت به 3 دیسک حالت مقاوم , 3نیمه حساس 4 حساس . لوله شماره 7 : باکتری ها نسبت
0 دیسک حالت مقاوم 0 نیمه حساس و 6 حساس . لوله : به 4 دیسک مقاوم , 1 نیمه حساس , 6 حساس . لوله شماره 8
1 مقاوم 3 نیمه حساس و 7 دیسک حساس . از مشاهدات این نتیجه به عمل می آید که افزایش میزان باکتری : شماره 01
اشریشیا کلی باعث افزایش حساسیت خانواده ی انتروباکتریاسه , نسبت به آنتی بیوتیک ها میگردد و در آخر اینکه با
اندکی تغیرات قواعد مربوط به آنتی بیوتیک ها اعم از مقاومت یا حساسیت باکتری به نوع خاصی از آنتی بیوتیک دچار
چالش میگردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سید حسن مهدی اصفهانی؛محدثه اکبریان , مریم سخندان ,سمانه فروزنده ,هانیه کشاورزیان , زهرا احمدی؛ ۱۳۹۴، اثر باکتری اشریشیا کلی,بر روی افزایش حساسیت خانواده انتروباکتریاسه در پاسخ به آنتی بیوتیک خانواده های آمینو گلیکوزید ها و....، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7118-Escherichia-coli-Enterobacteriaceae-family-in-response-effect-on-the-increased-sensitivity-to-antibiotics-of-the-aminoglycoside-family-and-...

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سید حسن مهدی اصفهانی؛محدثه اکبریان , مریم سخندان ,سمانه فروزنده ,هانیه کشاورزیان , زهرا احمدی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل