بررسی اسلوب اجرایی در تصویرسازی کتاب کودک با موضوع دفاع مقدس دهه60 تا 90در ایران

چکیده مقاله

تکنیک ارتباط نزدیکی با مخاطب دارد. استفاده از تکنیکی که نتواند نیاز خاصی را پاسخگو باشد جذاب نیست. انسان
بیشتر با واقعیت ومشاهدات خود زندگی میکند. مناسبترینتکنیک وشیوه اجرایی، تکنیکی خواهد بودکه به آسانی به
کمک آن بتوان آنچه را که مایل به دست یافتنآن هستیم بهتصویر تبدیل نمایم. هدف اصلی این پژوهش شناختاسلوب
هایاجرایی در تصویرسازیکتاب کودک است که به طور کلی به دو شیوۀ دستی و رایانه ای مطرح می باشند وما می
توانیم نحوۀ استفادۀ ازآنهارا درتصویرسازی کتاب های کودک در زمینه یدفاع مقدس مشاهده کنیم. این تحقیق برمبنای-
هدف بنیادیو به روشتوصیفی تحلیلی، و شیوهگردآوری اطلاعات ازطریق منابع اینترنتی و کتابخانهای انجام شدهاست که
ازطریق بررسی همه جوانب همسو با موضوع اصلی مانند تعریفومعرفی اسلوب ها)تکنیک( دستی ودیجیتال، بررسی
موضوعی دفاع مقدس، شناخت کودک وارتباط متن وتصویر، مقدمهای برای ورود به بحث اصلی یعنی تجزیه و تحلیل آثار
فراهم شده است. 11 نمونه از کتاب های تصویرسازی با موضوع دفاع مقدس که بوسیله این اسلوب ها اجرا شده مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه نهایی اعلام می دارد که تصویرگران ایرانی در تصویرسازی کتابهای کودک با
موضوع دفاع مقدس بیشتر ازاسلوب دستی و از تکنیک آبرنگ که بلحاظ دارا بودن ویژگی های خاص اجرایی در بین
هنرمندان و قدرت ایجاد فضاهای تخیلی، احساسی و لطیف که از ویژگی های خاص دوران کودکی است بیشتر استفاده
کرده اند و در حد فاصل دهه 60تا 90برای تصویرسازی با این موضوع با استفاده از اسلوب دستی موفق تر بوده اند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مریم فتحی؛خشایارقاضی زاده؛فاطمه جعفری؛محمد فتحی؛مریم یارم طاقلوسهرابی؛ ۱۳۹۳، بررسی اسلوب اجرایی در تصویرسازی کتاب کودک با موضوع دفاع مقدس دهه60 تا 90در ایران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7229-Evaluation-executive-style-illustration-of-children-s-books-about-the-Holy-Defense-60-to-90-in-Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مریم فتحی؛خشایارقاضی زاده؛فاطمه جعفری؛محمد فتحی؛مریم یارم طاقلوسهرابی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل