بررسی رابطه سلامت روان و اعتیاد اینترنتی در بین دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزادشهر

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی سلامت روان و اعتیاد اینترنتی در بین دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد آزادشهر صورت گرفت. روش حاکم بر تحقیق از لحاظ ماهیت روش همبستگی بود که در زمره تحقیقات غیرآزمایشی قرار میگیرد. جامعه آماری کلیه دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد آزادشهر در سال تحصیلی 93- 94 را در بر گرفت. حجم نمونه با استفاده از - جدول کرجسی مورگان) 1970 ( تعداد 100 نفر مشخص شد و از آزمودنیهای خواسته شد به مجموعهای از سوالات که شامل پرسشنامه سلامت روان )گلدبرگ و هیلر، 1979 ( و پرسشنامه اعتیاد اینترنتی )یانگ، 1996 ( بود پاسخ دهند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ضریب همبستگی، آزمون رگرسیون و آزمون تی استفاده گردید. نتایج نشان داد: 1( بین اعتیاد اینترنتی و سلامت روان دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد آزادشهر رابطه وجود داشت. 2( بین اعتیاد اینترنتی با تمامی علائم سلامت روان )علائم جسمانی، علائم اضطرابی و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی، علائم افسردگی( در بین دانشجویان علوم تربیتی  دانشگاه آزاد آزادشهر رابطه وجود داشت، 3( علائم جسمانی، علائم اضطرابی و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی توانایی پیش- بینی اعتیاد اینترنتی را دارند، 4( بین اعتیاد اینترنتی و سلامت روان با توجه به جنسیت دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه سلامت روان و اعتیاد اینترنتی در بین دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزادشهر، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7844-Investigate-the-relationship-between-mental-health-and-addiction-among-students-Education,-University-Azadshahr

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل