برازش منحنی کالیبراسیون مناسب بر حساسیت دز

چکیده مقاله

مقدمه: منحنیهای کالیبراسیون برای برازش به حساسیت دز-پاسخ ژلهای پلیمری معمولا با یک رابطه غیر خطی بین میانگین پاسخ فراصوتی و دز تابشی مشخص میشود. به طور متداول، پاسخ رابطه سیگموئیدی با دز تابشی نشان میدهد. مدل مرجع مورد تایید برای این منحنیهای کالیبراسیون تابع سیگموئیدی ساده است. در این مطالعه به منظور بهترین برازش به منحنیهای دز-پاسخ ژلهای پلیمری 4 مدل لاجستیک چهار پارامتری ( -)  معرفی شده است. PL مواد و روشها: پارامتر فراصوتی سرعت انتشار صوت برای ژل پلیمر حساس به تابش، در بازه دوز جذبی  مگاهرتز یک روز پس از تابش به 0/0 گری با استفاده از روش عبوری امواج فراصوتی در فرکانس 00-0 دست آمد. سپس تابع چهار پارامتری بر سرعت انتشار صوت بر حسب دوز جذبی برازش شد و با تابع سیگموئیدی ساده مقایسه شد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.ندا گهرپی؛2.منیژه مختاری دیزجی؛3.محسن بخشنده؛ ۱۳۹۵، برازش منحنی کالیبراسیون مناسب بر حساسیت دز، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8047-Sensitivity-calibration-curve-fitting-appropriate-dose

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.ندا گهرپی؛2.منیژه مختاری دیزجی؛3.محسن بخشنده؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل