بررسی تاثیر اجرای آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان  کمیته امداد امام خمینی (ره)  شهرستان کهگیلویه

چکیده مقاله

نیروی انسانی بزرگترین سرمایه یک سازمان است. آموزش و تقویت نیروی انسانی در هر سازمانی از جایگاه ویژه و غیر قابل انکاری برخوردار است. امروزه کمتر سازمانی قادر است که بدون آموزش کارکنان خود توسعه و یا عملکرد خود را بهبود یابد. همچنین اموزش ضمن خدمت کارکنان نقش به سزایی در ارتقاء کارایی سازمان ها دارد. آموزش های ضمن خدمت یکی از مهمترین و بهترین راه های تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز یک سازمان و بهتر شدن عملکرد کارکنان می باشد. ضمنا این آموزش ها می توانند نقش مهمی در افزایش کارایی سازمان ها ایفا نمایند.  این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق، پیمایشی و اطلاعات پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. پرسش نامه از نوع محقق ساخته و با طیف پنج تایی لیکرت می باشد. جهت تحلیل فرضیه ها از آزمون تحلیل رگرسیون (همبستگی) استفاده شده است.  نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار اجرای آموزش های ضمن خدمت بر عملکردهای فردی، شغلی و سازمانی کارکنان استفاده کننده از آموزش های ضمن خدمت در کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه می باشد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

صادق سیناپور ؛محمدجواد ستوده ؛سید حکیم تقی زاده ؛بهمن رحمانی پور ؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی تاثیر اجرای آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کهگیلویه، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/884-The-Effect-of-in-service-training-on-employee-performance-Imam-Khomeini-Relief-Committee-(RA-)-city-kohgiluyeh

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( صادق سیناپور ؛محمدجواد ستوده ؛سید حکیم تقی زاده ؛بهمن رحمانی پور ؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل