گونه شناسی سیمای شایستگی های مدیران پروژه براساس نوع پروژه

چکیده مقاله

عوامل بستری و زمینهای بسیاری موفقیت یا شکست یک پروژه را تحت تاثیر قرار میدهند که از جمله این عوامل میتوان به شایستگی مدیر پروژه اشاره نمود.با توجه به اهمیت شایستگی مدیران پروژه در موفقیت پروژه ها، هدف این پژوهش واکاوی شایستگی های مدیران پروژه به تفکیک نوع پروژه ها می باشد. برای تحقق این هدف با رویکرد کیفی، استراتژی مطالعه موردی مورد استفاده قرار گرفت. شایستگی های مستخرج از ادبیات با مصاحبه های نیمه ساختار یافته جرح، تعدیل و اصلاح شدند و مواردی به آنها افزوده شد. برای این منظور، پرسشنامه ای تهیه و روایی آن توسط خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به صبغه کیفی پژوهش از رویکرد نمونه گیری نظری هدفمند)قضاوتی( و گلوله برفی)زنجیره ای( استفاده شد.مصاحبه ها با 51 نفر از مدیران پروژه درصنایع ساخت و ساز، تکنولوژی اطلاعات و پروژه های تغییر سازمانی صورت گرفت. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوی استفاده شد . خروجی این پژوهش سیمای شایستگی مدیران پروژه و رتبه بندی آنها به لحاظ اهمیت و گونه شناسی این شایستگی ها با توجه به نوع پروژه ها می باشد. توانایی تصمیم گیری، ارتباطات خوب، رهبری، مهارت مذاکره و مدیریت ذینفعان پنج شایستگی هستند که در بین شایستگی های شناسایی شده مدیران پروژه دارای بیشترین میزان اهمیت هستند. شایستگی های دانش فنی، تجربه کار مشابه و توانایی حل مساله در پروژه های مهندسی، شایستگی های مدیریت ریسک، دانش فنی و تجربه کار مشابه در پروژه های تکنولوژی  اطلاعات و شایستگی های رهبری، قاطعیت و مهارت مذاکره در پروژه های تغییر سازمانی/کسب و کار ،سه شایستگی برتر و تاثیرگذار بر موفقیت پروژه هستند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.سینا مرادی؛2.هانی اربابی؛3.یاسرگلدوست جویباری؛4.مرجان مجاهددینی؛ ۱۳۹۵، گونه شناسی سیمای شایستگی های مدیران پروژه براساس نوع پروژه، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9089-Typology-of-Project-Managers-competencies-based-on-Project-Type

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.سینا مرادی؛2.هانی اربابی؛3.یاسرگلدوست جویباری؛4.مرجان مجاهددینی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل