بررسی اصول و مبانی شهرسازی بر اساس تفکر ایرانی اسلامی

چکیده مقاله

این پژوهش کوشیده تا بتوان به کارگیری ارزش های شهر سازی اسلامی را در دوره های امروزین و برای گستره جهانی آشار سازد. در پژوهش های مشابه بیشتر به سویه های شکلی و ریخت شناسی شهر اسلامی در دوران گذشته بسنده شده و سویه های دریافتی پویا و امروزین آن چندان بررسی نشده است . در این نوشتار ابتدا پژوهش های انجام شه بابینی و در دو لایه ی کالبدی و ناکلبدی شناسایی شده است . پس از آشکارسازی گذشته نگر و کالبدی بودن بیشتر این پژوهش ها ، پنداره ها و سویه های فراکالبدی شهر اسلامی که تا کنون پنهان ماند ه اند ، با نگرش به انگار ه های شهرسازی امروزین نمایان شده است . نمونه هایی از شهر سازی اسلامی کندو کاو شده و با بررسی های چند باره و ژرف ، ویژ گی های شیوه ی هم آمیزی کالبدی پاره های آن ها در چند شنا سه هموند، مانند دادگستری ، یگانگی با گوناگونی، پرمایگی با ناهمگونی و سازش پذیری با خردورزی نهاده شده اند. گزینش این پنداره ها به گونه ای شده که دارای سرشت فراکالبدی باشند. سرانجام رویکرد های جدید در انگاره های شهرسازی امروزین که از 1960 به این سو در جهان بازگو شده ، همچون شهرسازی فزاینده ، دادو ستدی، جانشین و بنیادی و نیز روش های ساختاری و راهبردی با رویکرد های گسترش شهر اسلامی سنجش شده است .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.سحر شتابان؛2.سید موسی پور موسوی؛3.سمر شتابان؛ ۱۳۹۵، بررسی اصول و مبانی شهرسازی بر اساس تفکر ایرانی اسلامی، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران ، معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9166-Review-the-fundamentals-of-urban-development-based-on-thinking-Iranian---Islamic

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.سحر شتابان؛2.سید موسی پور موسوی؛3.سمر شتابان؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل