بررسی رابطه بین انباشت سرمایه با تسهیلات اعطایی بانکی در ایران

چکیده مقاله

اهمیت سرمایه گذاری و تسهیلات اعطایی و نقش آن ها در رشد اقتصادی، مسئله ای است که حجم قابل توجهی از نظریه های اقتصاد کلان و توسعه را به خود اختصاص داده است زیرا تاثیر معنی داری بر رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ها دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انباشت سرمایه با تسهیلات اعطایی بانکی در ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر از نوع علی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. و روش نمونه گیری به دلیل ماهیت استنباطی مطالعه و با استفاده از داده های سری زمانی 1931 الغایت 1939 به صورت ماهانه و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی نمونه گیری مدنظر نمی باشد و همچنین از مرکز اطاعات و آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده است و به وسیله رگرسیون خطی چند متغیره و روش رگرسیونی خود توضیحی با وقفه های گسترده ARDL) ) و روابط کوتاه مدت تجزیه و تحلیل شده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.محمدرضا ناهیدى امیرخیز؛2.راحله شاه محمدی دوران؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین انباشت سرمایه با تسهیلات اعطایی بانکی در ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9183-The-relationship-between-the-accumulation-of-capital-by-the-bank-facilities-in-Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.محمدرضا ناهیدى امیرخیز؛2.راحله شاه محمدی دوران؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل