ارزیابی رابطه سلامت سازمانی با هوش سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان البرز

چکیده مقاله

هدف از تحقیق حاضر ، ارزیابی رابطه سلامت سازمانی با هوش سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان البرز بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ازجمله مدیران، معاونان و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان البرز بود که بر اساس آمار اداره کل ورزش و جوانان استان البرز تعداد آنها 185 نفر میباشد.تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و به روش توصیفی انجام شد و از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی بود.نمونه آماری تحقیق بر اساس جدول مورگان تعداد 118 نفر تعیین گردید که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد ومنظورازطبقات, ادارات مختلف شهرستان های استان البرز است که بسته به سهمی که هرکدام ازادارات درجامعه آماری دارند, همان نسبت درنمونه آماری نیزرعایت شد, همچنین درداخل هرکدام ازادارات مدیران از سایر کارکنان منفک شد. و پرسشنامهها جهت تکمیل در اختیار آنان قرار داده شد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

کمال جمیانی؛هیوا بهرام فرد؛احمد نصراللهی؛ایران احمدپور؛ ۱۳۹۵، ارزیابی رابطه سلامت سازمانی با هوش سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان البرز، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9612-The-relationship-with-organizational-health-assessment-of-intelligence-agencies

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(کمال جمیانی؛هیوا بهرام فرد؛احمد نصراللهی؛ایران احمدپور؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل