بررسی رابطه بین مدیریت دانش با توانمند سازی کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش با توانمند سازی کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد ایرانشهر در سال 94 - 95 ، حجم نمونه برابر با 80 نفر و روش نمونه گیری سرشماری می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان )اسپریتزر، 1995 ( که روایی آنها از نوع محتوایی و پایایی کلی پرسشنامه توانمندسازی 85 / 0 و مدیریت دانش 91 / 0 برآورد گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین مدیریت دانش و مولفه های آن با توانمندسازی رابطه مثبت وجود دارد. نتایج دیگر پژوهش حاکی از آن بود از بین مولفه های مدیریت دانش، ذخیره سازی دانش بیشترین رابطه را با توانمندسازی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر دارد و خلق دانش کمترین رابطه را با توانمندسازی دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

هاجره ریگی؛دکتر حسن شهرکی پور؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین مدیریت دانش با توانمند سازی کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9691-A-study-of-the-relationship-between-knowledge-management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(هاجره ریگی؛دکتر حسن شهرکی پور؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل